IMG_4309-removebg-preview.png

岩国高校理数科の約5人に1人がミナミ校出身です。

2020年3月より広大附属受験クラスを開設しました。

​2021年の受験では、広大附属受験者100%合格を目指します。

​岩国高校理数科・徳山高専受験コースも夏季より開設予定です。

2020年高校入試合格実績

 広大附属 

 普通科  1名

 徳山高専 

情報電子 1名

土木建築 1名

 大島商船 

情報工学 3名

電子機械 3名

 宇部高専 

物質工学 1名

 岩国高校 

 理数科  7名

 普通科  7名

 柳井高校 

 普通科  4名

 徳山高校 

 普通科  1名

 華綾高校 

 英語科  2名

 普通科  2名

 岩国工業 

 機 械  3名

都市工学  1名

 電 気  1名

 システム化学 1名

 岩国商業 

国際情報  1名

 総合ビジネス 1名

 岩国総合 

総合学科  4名